Coaching zespołu – team coaching

„Dzięki talentowi wygrywa się mecz.
Ale to praca zespołowa przynosi zwycięstwo w mistrzostwach”
Michael Jordan

Aby osiągać dobre wyniki, zespół potrzebuje jasno wyznaczonego kierunku, zaangażowania, motywacji, optymalnej dynamiki pracy i wspierających relacji. Zdarza się, że członkowie zespołu prezentują zachowania, które nie zawsze sprzyjają współpracy, odpowiedzialności za efekty, czy kreatywności w rozwiązywaniu problemów. To sytuacja, którą warto rozpracować podczas coachingu zespołu (team coachingu).

Coaching zespołu (team coaching) to proces rozwojowy, w którym bierze udział cały zespół oraz przełożony. To skuteczna metoda pracy, której finalnym rezultatem jest podniesienie zaangażowania i efektywności zespołowej – na poziomie interpersonalnym i zadaniowym. Celem procesu jest lepsze porozumiewanie się między pracownikami poprzez kształtowanie pozytywnych nawyków, a także dbałość o sposób komunikacji (intencja-przekaz werbalny-przekaz niewerbalny-emocje-odbiór przez rozmówcę). Uczestnicy praktykują pozytywną komunikację, czyli taką, która nie narusza sfery osobistej i samooceny drugiej osoby. Uczą się też bieżącej analizy potencjalnych źródeł nieporozumień i podejmowania działań w celu ich wyeliminowania w przyszłości. Podmiotem działania są członkowie zespołu jako jednostki, relacje miedzy nimi, a także zespół jako całość. Praca coachingowa odbywa się na poziomie wzajemnych relacji, komunikacji, zaufania i emocji. W ten sposób udaje się nie tylko wyjaśnić sytuację i zadbać o sprzyjającą pracy atmosferę, ale również zbudować zaufanie i wypracować kodeks honorowy, czyli zbiór wartości i zasad, jakimi pracownicy chcą się kierować we współpracy ze sobą. Praca w tym obszarze stanowi fundament do angażowania się przez cały zespół w osiąganie wyników.

Jako Coach prowadzący team coaching proponuję strukturę procesu i spotkań w oparciu o zidentyfikowane wcześniej potrzeby, facylituję i moderuję rozmowy, aktywnie wspieram oraz dbam o konstruktywny dialog. Zadaję pytania, dzielę się swoimi obserwacjami, skłaniam do przemyślenia istotnych kwestii dla zespołu oraz każdego z jego członków. Towarzyszę w procesie budowania nowej świadomości i finalnie wypracowania optymalnych dla zespołu rozwiązań, sposobu działania i komunikacji między pracownikami.

W jakich sytuacjach warto sięgnąć po coaching zespołu:

 • tworzenie się nowego zespołu np. projektowego – team coaching przyspiesza proces wzajemnego poznania się i wypracowania zasad efektywnej współpracy
 • konflikt w zespole pomiędzy pracownikami
 • konflikt w zespole wobec przełożonego
 • spadek zaangażowania
 • osiąganie przez pracowników i zespół nie satysfkacjonujących wyników
 • potrzeba zmierzenia się z nowymi wyzwaniami biznesowymi i zmiana zasad/reguł współpracy

Korzyści z udziału w coachingu zespołu:

 • wzmocnienie pracowników jako członków zespołu
 • zwiększenie identyfikowania się pracowników z celami zespołu
 • wzrost motywacji do działania i zaangażowania
 • opracowanie wspólnie „strategii sukcesu” zespołu
 • wzajemne poznanie się i wypracowanie zasad komunikacji, współpracy i wzajemnego wsparcia
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z konfliktami (z empatią i dbałością o obecne i przyszłe relacje)
 • szybsze osiągnięcie optymalnego poziomu działania

Jak realizowany jest team coaching:

Coaching zespołu poprzedzam staranną analizą sytuacji zespołu, a następnie projektuję proces z koncentracją na obszarach, które mają największe znaczenie dla zespołu. Cel procesu ustalam wspólnie podczas spotkania trójstronnego z przełożonym zespołu i reprezentantem HR. Najczęściej team coaching uzupełniony jest poprzez indywidualny proces coachingowy z przełożonym zespołu. Team coaching składa się najczęściej z 2-3 całodziennych sesji (spotkań) zespołowych, pomiędzy którymi członkowie zespołu wykonują ustalone zadania. Proces kończy się podsumowaniem efektów podczas spotkania trójstronnego.

Koszt procesu coachingu zespołu ustalam indywidualnie, a ofertę przygotowuje pod omówione wcześniej potrzeby firmy (Sponsora procesu). W celu otrzymania szczegółowych informacji i oferty dla firmy, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Coaching zespołu pomaga stworzyć i zadbać o środowisko, w którym pracownicy czują się dobrze, są zaangażowani, dostrzegają sens swojej pracy i dzięki temu z chęcią przyczyniają się do sukcesu osobistego i organizacji, w której pracują.

Koszt procesu coachingu zespołu ustalam indywidualnie, a ofertę przygotowuje pod omówione wcześniej potrzeby firmy (Sponsora procesu). W celu otrzymania szczegółowych informacji i oferty dla firmy, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Zapraszam do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Coach ICF PCC, Team Coach, Mentor Coach ICF
Konsultant HR, Senior Asesor AC/DC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl