Akademia skutecznego Menedżera

 

Awans na stanowisko menedżerskie…wiele osób o tym marzy…do momentu, gdy ich marzenie się spełnia. Nagle orientują się, że wraz z objęciem nowej funkcji zmienia się sposób mierzenia ich sukcesów. Mniej istotne stają się ich własne dokonania, a bardziej to, w jaki sposób zarządzają zespołem pracowników. To wiąże się w potrzebą rozwoju innych umiejętności. Taka zmiana bywa jedną z trudniejszych na ścieżce rozwoju zawodowego. Chodzi nie tylko o zmianę operacyjną, stosowanie innych narzędzi, struktur, czy procedur, a w dużej mierze transformację sposobu myślenia, działania i podejścia do ludzi.

„Akademia skutecznego Menedżera” to indywidualny, spersonalizowany program rozwoju kompetencji menedżerskich. Jest on dedykowany  osobom, które przygotowują się do objęcia stanowiska kierowniczego lub piastują je nie dłużej, niż półtora roku i chcą:

 • Po awansie odnaleźć się w roli menedżerskiej i zrobić to efektywnie.
 • Zbudować swój autorytet, rozwinąć pewność siebie, poczucie własnej wartości, asertywność.
 • Skutecznie przydzielać zadania, prowadzić rozmowę delegującą, monitorować postępy i udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Znaleźć rozwiązania niektórych sytuacji związanych z zarządzaniem zespołem.
 • Czuć się pewnie w momentach reprezentowania zespołu na forum firmy i poza nią (np. we współpracy z Klientami).
 • Lepiej radzić sobie z emocjami.
 • W pełniejszy sposób korzystać ze swojego potencjału, przekroczyć ukryte bariery i pokonać wewnętrzne ograniczenia.

Metodyka każdego ze spotkań opiera się na 4 filarach: teoria (pigułka wiedzy), praktyka (ćwiczenie; scenka; case study), doświadczenie i refleksja (poszerzenie samoświadomości; wnioski). Na bazie tego Uczestnik precyzuje działania, które chce wprowadzić do swojego codziennego funkcjonowania, a poprzez to polepszyć uzyskiwane rezultaty.

Udział w Programie daje możliwość przedyskutowania ważnych kwestii zawodowych, które Uczestnik chce rozwinąć/zmienić z Coachem/Trenerem, który pomaga mu znaleźć dopasowane do omawianych sytuacji rozwiązania, a także podtrzymać motywację do ich wdrożenia.

Kluczowe założenia:
 • Program „Akademia skutecznego Menedżera” jest personalizowany, tzn. dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestnika. To on (wspólnie ze swoim przełożonym, reprezentantem HR i przy wsparciu Coacha/Trenera) ustala tematykę poszczególnych spotkań oraz tempo pracy.
 • Jest to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Dzięki temu stale jest podtrzymywana motywacja Uczestnika i udzielane przez Coacha/Trenera wsparcie (co w procesie zmiany ma kluczowe znaczenie).
 • Warunkiem przystąpienia do Programu jest chęć i wola wzięcia w nim udziału przez Uczestnika, a także wzajemna akceptacja Uczestnika i Coacha/Trenera.
 • Program skoncentrowany jest finalnie na rozwiązaniach i osiągnięciu ustalonego przed rozpoczęciem spotkań celu.
Proponowane tematy spotkań indywidualnych (do wyboru w zależności od potrzeb rozwojowych):
 • Etapy rozwoju przywództwa i związane z tym wyzwania
 • Rola i zadania menedżera
 • Wartości osobiste i ich przełożenie na funkcjonowanie zawodowe
 • Budowanie autorytetu i zaufania
 • Expose szefa
 • Przywództwo sytuacyjne i etapy rozwoju pracowników
 • Wyznaczanie celów
 • Planowanie i organizacja pracy własnej oraz zespołu
 • Delegowanie zadań
 • Monitorowanie postępów
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Motywowanie pracowników i zespołu
 • Style zachowań pracowników w oparciu o model DISC, mapowanie zespołu
 • Sposoby indywidualnego angażowania pracowników
 • Etapy rozwoju zespołu i rola przełożonego
 • Efektywnie prowadzenie spotkań
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wzmocnienie odporności psychicznej
 • Rozwój pewności siebie w relacjach
 • Komunikacja z innymi i asertywność
 • Rekrutacja nowych pracowników do zespołu
Korzyści z udziału w Programie:
 • Skuteczne wdrożenie po awansie na stanowisko menedżerskie.
 • Ugruntowanie (osadzenie) w swojej roli.
 • Poznanie kluczowych narzędzi zarządzania zespołem, rozwój niezbędnych umiejętności.
 • Podejmowanie bardziej efektywnych działań, nakierowanych na osiągnięcie celu.
 • Lepsze relacje ze współ/pracownikami, klientami oraz otoczeniem.
 • Bardziej higieniczne radzenie sobie z emocjami.
 • Uświadomienie sobie znaczenia regularnej autorefleksji i jej przełożenia na skuteczność działania.

Liczba spotkań indywidualnych zależy od zdefiniowanych potrzeb. Zwykle jest to 6-10 sesji po 90 min. każda.

Spotkania osobiste odbywają się w siedzibie firmy Klienta; lub w gabinecie, z którego korzystam w Warszawie. Pracuję także przez telefon/Skype.

Jak realizowany jest Program?

Realizację Programu poprzedzam:

 • spotkaniem ze Sponsorem procesu (HR, Przełożony Uczestnika) – zależy mi na weryfikacji przesłanek wyboru Programu jako metody rozwojowej pod kątem zarysowanego celu, przedstawieniu proponowanego przeze mnie podejścia oraz sposobu pracy, jak również omówieniu warunków wstępnych możliwej współpracy.
 • spotkaniem z potencjalnym Uczestnikiem – ważne tu jest wzajemne poznanie, przedstawienie Programu, weryfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestnika, gotowości do pracy rozwojowej, zorientowanie się co do możliwości współpracy (na poziomie relacyjnym oraz zadaniowym).
 • spotkaniem trójstronnym z Uczestnikiem oraz Sponsorem (najczęściej Przełożony Uczestnik, ew. HR) – na tym etapie chodzi o ustalenie zasad współpracy, wzajemnych oczekiwań, celu Programu oraz tzw. miar sukcesu.

Przed rozpoczęciem Programu rekomenduję wypełnienie Kwestionariusza MTQ48 (badającego poziom odporności psychicznej) i/lub Kwestionariusza ILM72 (badającego styl przywództwa) – tam, gdzie to ma zastosowanie pod kątem ustalonego celu rozwojowego.

Program kończy się podsumowaniem jego efektów podczas spotkania trójstronnego z Uczestnikiem oraz Sponsorem.

Ofertę dla firm przygotowuję po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwanymi rezultatami współpracy. W celu otrzymania oferty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Co o Programie mówią Klienci:

„Pani Marta to cudowny, serdeczny i bardzo profesjonalny coach. Do programu Akademia Skutecznego Menedżera przystąpiłam w związku z pełnieniem od lipca ub. roku, zupełnie nowej dla mnie funkcji: „kierowanie zespołem”. Dzięki spotkaniom z p. Martą nauczyłam się wykorzystywać w praktyce dostępne dla menedżerów narzędzia. Najtrudniejsze dla mnie sytuacje, face to face praktykowałam na naszych spotkaniach. Pani Marta wcale nie była „łatwym do zarządzania pracownikiem” podczas tych spotkań. Ale konstruktywny feedback zarówno o tym co było dobre jak i o tym co można było zrobić lepiej, pomógł mi uwierzyć w siebie i swoje umiejętności. Dzięki coachingowi udało mi się przerobić to co inni kierownicy zdobywali jak nie latami to miesiącami. Bardzo serdecznie polecam coaching dla „młodych menedżerów”. Monika Mangos-Glinka

 

Zapraszam do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Konsultant HR, Coach ICF PCC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl

      

Powiązane artykuły: