ILM72 – badanie stylu przywództwa

Kwestionariusz ILM72 jest efektem badań prowadzonych przez AQR International we współpracy z brytyjskim ILM, czyli Instytutem Rozwoju Przywództwa i Zarządzania i integruje 50 podstawowych modeli przywództwa.

 

ILM72 rzetelnym narzędziem psychometrycznym i weryfikuje przyjęty lub przeważający indywidualny styl przywództwa menedżera w 9 wymiarach: 3 skalach ogólnych oraz 6 szczegółowych.

Skale ogólne to:

A. Koncentracja na osiąganiu rezultatów

B. Koncentracja na poszczególnych pracownikach

C. Koncentracja na pracy zespołowej

Skale szczegółowe to:

A. Zorientowany na zadania vs ludzi

B. Elastyczny vs zasadniczy

C. Zdecentralizowany vs scentralizowany

D. Zarządzający przez pochwały vs wymagania

E. Nastawiony na proces vs efekt

F. Oparty na zdobytej wiedzy vs wrodzonych zasobach

Stosowany indywidualny styl przywódczy jest jednym z kluczowych elementów skuteczności menedżerskiej i zaangażowania pracowników do osiągania celów organizacji. Nie ma jednego najlepszego stylu, wszystko zależy od sytuacji biznesowej firmy i personalnej zespołu. Każdy styl ma swoje zalety i wady. Warto więc mieć świadomość, jaki styl reprezentujesz i jak możesz zadbać o podejmowanie możliwie najlepszych działań i decyzji w zależności od sytuacji.

Indywidualny styl przywództwa możesz zbadać za pomocą Kwestionariusza ILM72 (The Integrated Leadership Measure). Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci rozbudowanego raportu ze wskazówkami rozwojowymi przedstawię Ci podczas spotkania (sesja informacji zwrotnej).

W jaki sposób realizowane jest badanie?
 • Etap I: zgłoszenie on-line
 • Etap II: potwierdzenie przeze mnie zgłoszenia; dokonanie płatności przez Uczestnika badania (jeśli zamawiającym badanie jest firma, a uczestnikami pracownicy, to wykonanie badania poprzedza rozmowa, w której ustalamy cel badania, kontekst jego przeprowadzenia, dalsze kroki, konsekwencje oraz komunikację)
 • Etap III: wypełnienie kwestionariusza on-line
 • Etap IV: umówienie terminu sesji informacji zwrotnej
 • Etap V: sesja informacji zwrotnej ze mną, przekazanie raportu z omówieniem wyników i wskazówek rozwojowych (60 min.).
Twoja inwestycja w siebie:    
 • Badanie, raport i spotkanie osobiste w gabinecie w Warszawie na Mokotowie: 450
 • Badanie, raport i spotkanie przez telefon/Skype: 400 zł

Jeśli zamawiającym i uczestnikiem badania jest osoba indywidualna – w ramach ceny otrzymuje raport rozwojowy. Zawiera on wyniki danej osoby, wyjaśnia ich znaczenie oraz sugestie dotyczące rozwoju i modyfikacji własnego zachowania.

Jeśli zamawiającym jest firma, a uczestnikami pracownicy – generowane są dodatkowo:

 • raport oceniający – zawiera sugerowane pytania do kandydata/pracownika (przydatne w procesie rekrutacji, rozwoju, awansu),
 • raport coachingowy – zawiera listę zalecanych działań coachingowych lub rozwojowych, które warto rozważyć do wdrożenia.

Ofertę dla firm przygotowuję po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwanymi rezultatami współpracy. W celu otrzymania oferty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Korzyści z udziału w badaniu ILM72:
 • Określenie stosowanego stylu zarządzania w odniesieniu do obecnej roli i sytuacji zawodowej
 • Uświadomienie sobie mocnych stron
 • Zidentyfikowanie wymiarów zmniejszających efektywność w roli menedżerskiej
 • Otrzymanie konkretnych wskazówek na temat rozwoju słabszych obszarów
 • Wsparcie w podjęciu decyzji zawodowych i rozwoju biznesowego
 • Optymalizacja czasu i środków przeznaczonych na dalszy rozwój

Jestem licencjonowaną Konsultantką ILM72, przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

Aby umówić się na badanie, wypełnij formularz:

  Twoje imię
  Twój e-mail
  Twój telefon
  Preferowana forma konsultacji (telefon*, Skype*, spotkanie osobiste na terenie Warszawy)
  * połączenie na Twój koszt
  Wiadomość

  Skąd dowiedziałaś się o mnie

   

  Zapraszam do kontaktu:
  Marta Jagodzińska
  Konsultant HR, Coach ICF PCC, Psycholog
  tel. +48 600 245 200
  e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl