Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę – grupowy program rozwoju odporności psychicznej

Chciałabyś:

 • lepiej radzić sobie ze stresem i odczuwanymi emocjami?
 • czuć się bezpieczniej przechodząc przez zmiany?
 • zarządzać myślami, dialogami wew. i narracjami we wspierający sposób?
 • wzmocnić wiarę w siebie, by odważniej podejmować wyzwania?
 • angażować się w działania w sposób efektywny, nie doprowadzając przy tym do wypalenia?
 • zarządzać swoją energią w higieniczny sposób?

Jeśli TAK, to weź udział w programie grupowym „Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę”. To 4-miesięczny program, który w kompleksowy sposób wesprze Cię w rozwoju odporności psychicznej, by radzić sobie ze zmianami, niepewnością i stresem, zachowując wewnętrzną równowagę.

Czym jest odporność psychiczna?

Zdaniem Petera Clougha i Douga Strycharczyka „Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z sytuacjami trudnymi: wyzwaniami, stresorami, presją i zmianami”. Składają się na nią następujące czynniki:

 • Kontrola – poczucie wpływu na własne życie oraz kontrola emocji
 • Zaangażowanie – zorientowanie na osiąganie celów oraz zorientowanie na ukończenie zadania
 • Wyzwanie – podejmowanie ryzyka oraz nauka przez własne doświadczenie
 • Pewność siebie – wiara we własne umiejętności oraz pewność siebie w relacjach interpersonalnych

Odporność psychiczna jest niczym parasol, który zapewnia nam ochronę i przy tym umożliwia aktywność, niezależnie od warunków panujących wokół nas (środowiskowych, czy społecznych).

Wieloletnie badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazują, że odporność psychiczna jest fundamentem skutecznego działania, zachowania koncentracji i sprawności. Cecha ta ściśle koreluje z:

 • uzyskiwanymi wynikami i wydajnością – odporność psychiczna wyjaśnia do 25% zmienności wydajności u poszczególnych osób,
 • zwinnością – osoby odporne psychicznie wykazują się większym zaangażowaniem, bardziej pozytywnym podejściem, postawą „poradzę sobie z tym”, „jestem w stanie”, „dam radę”,
 • dobrym samopoczuciem (dobrostanem) – osoby odporne psychicznie są bardziej zadowolone i lepiej zarządzają stresem,
 • aspiracjami – osoby odporne psychicznie stawiają sobie ambitne cele, są gotowe
  do zarządzania większym ryzykiem,
 • zmianą – osoby odporne psychicznie mają bardziej pozytywne podejście do nowych
  i niestandardowych sytuacji i wyzwań.

Odporność psychiczna ma szczególne znaczenie w środowisku biznesowym, gdzie ludzie działają w obliczu wyzwań, zmian, wieloznaczności, niepewności, złożoności (obecna rzeczywistość, czyli VUCA), a co się z tym wiąże są narażeni na odczuwanie stresu i presji.

W wyniku udziału w programie „Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę” możesz odnieść następujące korzyści:
 • Lepiej odnajdywać się w sytuacjach nowych, niepewnych i złożonych.
 • Umieć zachować stabilność emocjonalną w warunkach stresu, pracy pod presją, czy obciążenia.
 • Łatwiej podejmować decyzje i dokonywać lepszych wyborów.
 • Wytrwale dążyć do realizacji celów bez zrażania się pojawiającymi się przeszkodami.
 • Podejmować bardziej skuteczne działania, nakierowane na osiągnięcie celu.
 • Rozumieć wpływ swojego zachowania na innych.
 • Dotrzeć do źródła wewnętrznej odwagi, zaufania do swoich umiejętności, czuć oparcie
  w sobie.
 • Sprawniej dochodzić do siebie po niepowodzeniach, postrzegać je jako okazje
  do rozwoju.
 • Zwiększyć samoświadomość i wypracować nawyk regularnej autorefleksji nad sobą i codziennym działaniem.
Tematy spotkań i warsztatów:

0. Badanie indywidualne odporności psychicznej (MTQPlus) on-line

 1. Warsztat: Wprowadzenie do modelu 4C – jaki jest mój indywidualny poziom odporności psychicznej
 2. Warsztat: Zarządzanie swoją energią – jak mogę mądrze zadbać o siebie i motywację do działania
 3. Warsztat: Sposób myślenia i nastawienie – jak zamienić to, co powstrzymuje mnie przed działaniem, na to, co dodaje odwagi
 4. Warsztat: Zarządzanie emocjami i stresem – co mogę zrobić, gdy napięcie wewnętrzne sięga zenitu
 5. Warsztat: Wartości życiowe – co jest dla mnie naprawdę ważne
 6. Warsztat: Poczucie własnej wartości i wiara w siebie – jak mogę wzmocnić zaufanie do siebie i swoich umiejętności
 7. Warsztat: Krytyk wewnętrzny – jak mam go poskromić
 8. Warsztat: Asertywność – jak reagować, gdy inni wchodzą mi na głowę
 9. Warsztat: Zaangażowanie i wyzwania – jak mam wytrwale dążyć do celu, zachowując wewnętrzną równowagę
 10. Spotkanie indywidualne (60 min.) ze mną na wybrany przez Ciebie temat związany z odpornością psychiczną
Jak realizowany jest Program:
 • Na początku weźmiesz udział w badaniu MTQPlus, które da Ci odpowiedź, na jakim poziomie obecnie jest Twoja odporność psychiczna. Badanie to przeprowadzane jest on-line.
 • Następnie czeka Cię udział w 9 warsztatach grupowych. Każdy z nich trwa 3 godziny (od 18:00 do 21:00) on-line (przez Zoom). Terminy warsztatów: 18.11, 25.11, 9.12, 21.12, 5.01, 20.01, 3.02, 17.02 i 3.03.
 • Początek Programu (pierwszy warsztat) – 18 listopada 2021 r. godz. 18:00-21:00 on-line (przez Zoom).
 • Liczba uczestniczek w grupie: kameralnie, max. 8 kobiet – po to, by zapewnić wysoką jakość programu i uważność dla każdej z Was.
 • Biorąc udział w programie grupowym z pewnością otrzymasz wsparcie pozostałych Uczestniczek. Dzięki temu będziesz mieć okazję, aby w komfortowych warunkach przyjrzeć się sobie, dzielić się swoimi doświadczeniami, myślami, emocjami z innymi kobietami i czerpać nawzajem od siebie. Ułatwi Ci to także znalezienie nowych sposobów do realizacji swoich celów, rozwój i próbowanie nowego podejścia i zachowań w bezpiecznym środowisku. Wsparcie grupy sprawi, że nie będziesz czuła się sama na tym ważnym dla Ciebie etapie rozwoju.
 • Każde spotkanie poświęcone jest jednemu tematowi głównemu. Otrzymasz niezbędną dawkę wiedzy oraz weźmiesz udział w różnych ćwiczeniach tak, by od razu w praktyce przepracować to, co istotne.
 • Pomiędzy spotkaniami otrzymasz też dodatkowe materiały w PDF, ćwiczenia i praktyki odpornościowe poparte naukowo, byś mogła utrwalić nabytą wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności.
 • Przez cały czas trwania Programu dostępna będzie dla wszystkich Uczestniczek dedykowana grupa na Facebooku, aby dzielić się przemyśleniami, pytaniami i wspierać nawzajem.
 • W ramach Programu w dowolnym momencie jego trwania możesz umówić się ze mną na jedno spotkanie indywidualne, by przyjrzeć się bliżej Twojej sytuacji lub pogłębić wybrany temat.
 • Łącznie weźmiesz udział w 9 warsztatach po 3 h = 27 h + spotkanie indywidualne 1 h = 28 h, a to wszystko w ciągu 4 miesięcy.

W odróżnieniu od książek biorąc udział w Programie zyskujesz moje osobiste wsparcie oraz doświadczenie zbierane latami: własne oraz wynikające ze współpracy z kobietami takimi, jak Ty.

Wykorzystywane metody pracy w ramach Programu
 • Program prowadzony jest metodą coachingu grupowego i polega na pracy z grupą osób o podobnych potrzebach i celach rozwojowych. Podczas warsztatów będzie też miejsce na krótki wykład tematyczny.
 • W ramach procesu stosowane jest podejście i zasady coachingowe do pogłębiania wiedzy o sobie (m.in. stylu myślenia, działania, nawykach, przekonaniach, wartościach), facylitacja oraz moderowanie dyskusji.
 • Program uwzględnia wzajemne oddziaływanie na siebie członków grupy, możliwość obserwacji podejścia innych, pozwala na wymianę doświadczeń i motywowanie się poprzez współdziałanie.
 • W ramach Programu korzystam z różnych narzędzi i podejść m.in. kart coachingowych, materiałów plastycznych, rysunku, muzyki, pracy z ciałem i oddech, pracy w przestrzeni, pracy z oddechem, mindfulness, pracy ze zdjęciami itp. Sięgam też po narzędzia Transformującej obecności wg Alana Seala.

Twoja inwestycja: 1850 zł łącznie za cały Program i badanie MTQPlus. Istnieje możliwość płatności w ratach (I rata 1000 zł płatna do 12.11.2021 r.; II rata 850 zł płatna do 3.01.2022 r. Na życzenie wystawiam fakturę (być może Twój pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie kosztów).

Zniżki:

 • Jeśli brałaś niedawno udział w badaniu odporności psychicznej (MTQ48 lub MTQPlus) i sesji informacji zwrotnej ze mną – możesz otrzymać zniżkę na udział w Programie.
 • Jeśli zapiszesz się z koleżanką, obie otrzymacie 10% zniżki.

Zainwestuj w swoją przyszłość już dziś. Aby zakwalifikować się do Programu lub sprawdzić, czy jest on dla Ciebie:

Początek Programu (pierwszy warsztat) – 18 listopada 2021 r. godz. 18:00-21:00 on-line (przez Zoom).

Serdecznie zapraszam

Marta Jagodzińska
Konsultantka HR, akredytowany Coach PCC ICF (International Coach Federation), certyfikowany Coach Zespołowy i Grupowy, certyfikowana Facylitatorka #IamRemarkable (inicjatywa firmy Google), absolwentka programu Transformational Presence Leadership and Coach Training (TPLC autorstwa Alana Seala) oraz Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Licencjonowana Konsultantka i Trenerka odporności psychicznej Mental Toughness (MTQ48 i MTQPlus) oraz Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM72). Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, kierunek: psychologia, dwie specjalizacje: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz stres w organizacji. Ukończyła także studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na dwóch kierunkach: Coaching profesjonalny – metody i praktyka oraz Zarządzanie kompetencjami pracowników. Specjalizuje się w badaniu potencjału menedżerskiego (Assessment i Development Center, badanie odporności psychicznej MTQ48 i MTQPlus, badanie stylu przywództwa ILM72), coachingu menedżerów i liderów oraz coachingu zespołów. Od 11 lat aktywnie działa na rzecz kobiet, wspierając je w rozwoju naturalnej pewności siebie, wzmocnieniu odporności psychicznej oraz świadomym zarządzaniu karierą. Autorka narzędzia rozwojowego do wzmacniania odporności psychicznej „Energia myśli”. Stale pogłębia swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie podejścia, badań naukowych i praktyki w obszarze mental health & wellbeing. Pracuje w podejściu transformującym, opartym na holistycznej koncepcji człowieka. Zrealizowała ponad 2000 godzin sesji coachingowych. Przez kilkanaście lat pracowała na etacie w międzynarodowych i polskich korporacjach w obszarze HR. Jej Klientami są zarówno osoby indywidualne (przede wszystkim kobiety), jak i organizacje i ich pracownicy.

tel. +48 600 245 200
kontakt@martajagodzinska.pl

      

 


Niniejszy opis, a także jego fragmenty nie mogą być kopiowane, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowane i udostępniane bez pisemnej zgody autorki.