Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę – Program rozwoju odporności psychicznej

„Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z sytuacjami trudnymi: wyzwaniami, stresorami, presją i zmianami”
Peter Clough, Doug Strycharczyk

Odporność psychiczna jest niczym parasol, który zapewnia nam ochronę i przy tym umożliwia aktywność, niezależnie od warunków panujących wokół nas (środowiskowych, czy społecznych).

Wieloletnie badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazują, że odporność psychiczna jest fundamentem skutecznego działania, zachowania koncentracji i sprawności.

Odporność psychiczna ściśle koreluje z:

 • Uzyskiwanymi wynikami i wydajnością – odporność psychiczna wyjaśnia aż do 25% zmienności w poziomie osiągnięć.
 • Aspiracjami – osoby odporne psychicznie stawiają sobie ambitne cele.
 • Zmianą – bardziej pozytywne podejście do nowych/niestandardowych sytuacji i wyzwań.
 • Zachowaniem – większe zaangażowanie, postawa „poradzę sobie z tym”, „dam sobie radę”.
 • Stopniem odczuwania dobrostanu – większe zadowolenie, lepsze zarządzanie stresem.

Odporność psychiczna ma szczególne znaczenie w środowisku biznesowym, gdzie ludzie działają w obliczu wyzwań, zmian, wieloznaczności, niepewności, złożoności (obecna rzeczywistość, czyli VUCA), a co się z tym wiąże są narażeni na odczuwanie stresu i presji.

Czy odporność psychiczną możemy rozwijać?

Odporność psychiczna nie jest stała. Możemy ją rozwijać praktycznie w każdym wieku.

Badania z obszaru epigenetyki oraz neuroplastyczności mózgu wskazują na to, że pewne czynniki mogą ją osłabiać, a inne wzmacniać.

Jednym ze sposobów jej rozwoju jest trening psychologiczny (badania m.in. Crust i Azadi, 2010; Thomas, Murphy i Hardy, 1999) lub coaching odporności psychicznej.

Program „Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę” dedykowany jest szczególnie osobom, które chcą:
 • lepiej radzić sobie ze stresem i odczuwanymi emocjami
 • odważniej podejmować wyzwania
 • czuć się bezpieczniej przechodząc przez zmiany
 • zarządzać myślami, dialogami wew. i narracjami we wspierający sposób
 • wypracować nawyki prowadzące do obranego celu
 • wzmocnić wiarę w siebie i pewność siebie w relacjach
 • angażować się w działania w sposób efektywny, a jednocześnie tak, by nie doprowadzić do wypalenia
 • zarządzać swoją energią w higieniczny sposób
W ramach programu „Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę” najczęściej poruszanymi tematami są:
 • Poczucie własnej wartości – jak je wzmocnić
 • Krytyk wewnętrzny – jak sobie z nim radzić
 • Przekonania – jak zamienić to, co powstrzymuje przed działaniem, na to, co dodaje odwagi
 • Wartości życiowe – co jest ważne
 • Perfekcjonizm – jak zamienić w profesjonalizm, a kiedy warto odpuścić
 • Pewność siebie – co zrobić, by była naturalna
 • Asertywność – jak reagować, gdy inni wchodzą na głowę i jak dbać o wzajemny szacunek
 • Zarządzanie stresem – co zrobić, gdy emocje sięgają zenitu
 • Zarządzanie energią – jak mądrze zadbać o siebie i motywację do działania
 • Relacje z innymi – jak czuć się swobodnie w kontaktach interpersonalnych
 • Poczucie wpływu i kontroli – na co, kiedy i jak wywierać wpływ
 • Nawyki – co służy, a co utrudnia skuteczne działanie
 • Zmiana – jak przeprowadzić ją bezpiecznie
 • Zaangażowanie – jak utrzymać równowagę
 • Wyzwania – jak nie stawać sobie na drodze

Tematy poszczególnych spotkań określa Klient, w zależności od celu coachingu i swoich potrzeb.

Korzyści z udziału w programie „Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę”:
 • Lepsze odnajdywanie się w sytuacjach nowych, niepewnych i złożonych.
 • Stabilność emocjonalna w warunkach silnego stresu, pracy pod presją, czy obciążenia.
 • Otwartość na nowe wyzwania i postrzeganie ich jako szans.
 • Łatwiejsze podejmowanie decyzji i dokonywanie lepszych wyborów.
 • Wytrwałe dążenie do realizacji celów, bez zrażania się pojawiającymi się przeszkodami.
 • Podejmowanie bardziej skutecznych działań, nakierowanych na osiągnięcie celu.
 • Rozumienie wpływu prezentowanych zachowań na innych.
 • Bardziej efektywne zarządzanie swoim czasem.
 • Dotarcie do źródła wewnętrznej odwagi, zaufanie do swoich umiejętności, posiadanie oparcia w sobie.
 • Prezentowanie naturalnej pewności siebie, większa otwartość i swoboda w kontaktach z innymi.
 • Łatwiejsze znoszenie krytyki i nieprzychylnych uwag.
 • Sprawniejsze dochodzenie do siebie po porażce i traktowanie jej jako okazji do rozwoju osobistego.
 • Zwiększenie samoświadomości i wypracowanie nawyku regularnej autorefleksji nad sobą, codziennym działaniem i kontekstem biznesowym.

Liczba spotkań indywidualnych zależy od zdefiniowanych potrzeb. Zwykle jest to 6-8 sesji po 90 min. każda.

Spotkania osobiste odbywają się w siedzibie firmy Klienta; lub w gabinecie, z którego korzystam w Warszawie. Pracuję także przez telefon/Skype/Zoom.

Jak realizowany jest Program?

Realizację Programu poprzedzam:

 • spotkaniem ze Sponsorem procesu (HR, Przełożony Uczestnika) – zależy mi na poznaniu się wzajemnie, weryfikacji przesłanek wyboru Programu jako metody rozwojowej pod kątem zarysowanego celu,  przedstawienie proponowanego przeze mnie podejścia oraz sposobu pracy, jak również omówienie warunków wstępnych możliwej współpracy.
 • spotkaniem z potencjalnym Uczestnikiem (Klient) – wzajemne poznanie, przedstawienie Programu, weryfikacja potrzeb i oczekiwań Klienta, gotowości do pracy rozwojowej, zorientowanie się co do możliwości współpracy (na poziomie relacyjnym oraz zadaniowym).
 • spotkaniem trójstronnym z Klientem oraz Sponsorem (najczęściej Przełożony Klienta, ew. HR) – ustalenie zasad współpracy, wzajemnych oczekiwań, celu Programu oraz tzw. miar sukcesu.

Przed rozpoczęciem coachingu wykonywane jest badanie odporności psychicznej Kwestionariuszem MTQ48.

Ofertę dla firm przygotowuję po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwanymi rezultatami współpracy. W celu otrzymania oferty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Program „Odzyskaj swoją wewnętrzną siłę” dedykowany jest również Klientom indywidualnym.

Umów się na konsultację wstępną TUTAJ.

Zapraszam do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Konsultant HR, Coach ICF PCC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl