Coaching

Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy” Albert Einstein

Coaching jest procesem, który polega na poszerzaniu świadomości, zrozumieniu siebie, przyglądaniu się swoim wzorcom, stosowanym strategiom, nawykom myślowym, emocjom, potrzebom, dążeniom i swojej esencji jako człowieka. Z tej poszerzonej świadomości Klient dokonuje najbardziej służących mu wyborów.

Według definicji zaproponowanej przez International Coach Federation (ICF – jednej z największych międzynarodowych organizacji coachingowej) coaching rozumiany jest jako „partnerska współpraca z Klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału”.

Proces coachingowy jest serią rozmów, które mają na celu pomóc ludziom w rozwoju i realizacji ich potencjału, osiągnięciu celu, staniu się bardziej świadomym człowiekiem. Dzięki pogłębionej refleksji nad sposobem myślenia, działania oraz odczuwania poszerza się perspektywa postrzegania omawianych zagadnień, pojawia się w Kliencie nowa świadomość. To prowadzi do sprecyzowania przez Klienta działań, które chce on wprowadzić w życie, poprawy funkcjonowania i uzyskiwanych rezultatów. Dzięki temu uczy się on i rozwija.

Każdy człowiek jest w stanie odnosić sukcesy, być w równowadze i harmonii z życiem,
jeśli tylko podejmie działanie i świadomą pracę wewnętrzną nad tym, by tak się stało.

Coaching daje możliwość przedyskutowania ważnych kwestii życiowych, które Klient chce zmienić, z Coachem, który nie ocenia, nie zarzuca „dobrymi radami”, zamiast tego uważnie słucha, zadaje pytania sięgające sedna i wspiera w procesie zmian. Coach jest partnerem, który towarzyszy (asystuje Klientowi) i pomaga mu znaleźć najlepsze rozwiązania dla omawianych sytuacji i dążeń Klienta.

Kluczowe założenia coachingu:
 • coaching opiera się na partnerskiej relacji, to znaczy, że osoby uczestniczące w procesie (Klient i Coach) są równorzędne,
 • podstawą relacji między Klientem a Coachem jest zaufanie. Oznacza to, że to, co dzieje się w ramach procesu coachingowego pozostaje między Klientem i Coachem, tzn. Coach nie może rozmawiać z kimś innym poza Klientem o tym, co działo się podczas sesji. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy przepisy prawne będą wymagały ujawnienia tych informacji,
 • jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. Dzięki temu stale jest podtrzymywana motywacja Klienta i udzielane przez Coacha wsparcie. Jest to bardzo ważne, ponieważ w procesie zmiany wewnętrznej Klient może doświadczać szczęśliwszych i trudniejszych dla siebie momentów,
 • to przede wszystkim rozmowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta i to on ustala tempo pracy oraz tematykę poszczególnych spotkań,
 • nastawiony jest przede wszystkim od tego, co jest tu i teraz w kierunku przyszłości i na rozwój,
 • podczas sesji dotykamy wyższych poziomów neurologicznych (przekonania, wartości, potrzeby, tożsamość, misja), bo tylko wtedy może zajść prawdziwa transformacja i uspójnienie z tym, co Klient prezentuje na zewnątrz,
 • skoncentrowany jest finalnie na rozwiązaniach,
 • wsparcie Coacha, który partneruje Klientowi w zmianie, który jest nie tylko uważny, a przede wszystkim empatyczny, rozumiejący różne stany, emocje i potrzeby drugiej osoby, który jest życzliwy i któremu naprawdę zależy na dobru Klienta.

Zajrzyj też do mojego artykułu „O co chodzi w tym coachingu?”

Moja rola jako Coacha:
 • pobudzanie świadomości Klienta do nowych odkryć o sobie, do lepszego zrozumienia siebie, motywów działania, emocji oraz przełożenie ich na prezentowane zachowania i ich możliwy odbiór przez innych,
 • prowokowanie do myślenia, działania i odkrywania, do patrzenia na swoje wyzwanie z różnych perspektyw,
 • zadawanie mocnych pytań (korzystam też z innych narzędzi rozwojowych, często kreatywnych), bardzo uważne słuchanie (nie tylko słów wypowiedzianych, również tych „pomiędzy wierszami”, także emocji), obserwowanie, dociekanie, drążenie, schodząc coraz głębiej aż do samego sedna tego, o czym Klient mówi i nie mówi,
 • pomoc w: odkryciu przez Klienta jego prawdy i zrozumieniu tego, dostrzeżeniu tego, czego Klient nie był świadomy,
 • nie przejmuję odpowiedzialności „za” Klienta, bo to jest jego życie, natomiast w znacznym stopniu pomagam przejść przez zawiłości sytuacyjne, emocjonalne czy życiowe,
 • nie oceniam ani Klienta, ani jego sposobu myślenia, czy działania,
 • jako Coach prowadząca procesy coachingowe przestrzegam Kodeksu Etycznego International Coach Federation (ICF).
Korzyści dla Klienta:
 • możliwość porozmawiania o sobie i doświadczanych sytuacjach z osobą obiektywną, która w Klienta wierzy, wzmocni go i pomoże przejść przez omawiane wyzwania,
 • odkrywanie siebie, uczenie się siebie, rozumienie więcej w sobie i uwalnianie swojego pełnego potencjału,
 • zwiększenie świadomości na temat posiadanych umiejętności i potencjału, prezentowanego zachowania i jego wpływu na innych,
 • wykorzystanie i rozwijanie wewnętrznych zasobów,
 • zyskanie szerszej perspektywy patrzenia na różne sprawy,
 • dotarcie do przekonań i wartości, które wspierają lub ograniczają możliwość realizacji celu (praca na głębszych poziomach neurologicznych), dzięki czemu zwiększa się możliwość głębokiej, transformującej zmiany w Kliencie,
 • ułatwienie sobie przejścia drogi z miejsca, w którym Klient jest dzisiaj do miejsca, w którym naprawdę chce być,
 • podejmowanie bardziej skutecznych działań, które są nakierowane na osiągnięcie celu,
 • szybsza realizacja wyznaczonego celu,
 • zwiększenie energii i motywacji do działania.

Zapoznaj się z moją ofertą i sprawdź, jak mogę Ci pomóc.


Coaching jest inwestycją w siebie i swój dalekosiężny rozwój.

 

Zapraszam Cię do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Konsultant HR, Coach ICF PCC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl