MTQ48 – badanie odporności psychicznej (3 raporty)

350,00 

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, presją i zmianą oraz umiemy powrócić do stanu równowagi emocjonalnej po zetknięciu się z czynnikami stresogennymi.

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej, składające się na Model 4C.

A. Kontrola (Control) – ta skala odzwierciedla stopień, w jakim osoba – wedle własnego odczucia – ma wpływ na swoje życie. Niektóre osoby są przekonane, że potrafią wywierać znaczący wpływ na swoje środowisko, że mogą coś zmienić. Inne z kolei czują, że to, co dzieje się wokół, jest poza ich osobistą kontrolą i że nie są w stanie wywierać jakiegokolwiek wpływu ani na siebie, ani na innych. Skala kontroli składa się z dwóch podskal:

 • Poczucie wpływu na własne życie – to miara tego, na ile osoba jest przekonana, że to jak wygląda jej życie zależy od niej, to też poczucie, czy uda jej się zrealizować plany i dokonać zmian.
 • Umiejętność zarządzania emocjami – to miara tego, na ile osoba zarządza swoimi emocjami oraz w jakim stopniu ujawnia je innym.

B. Zaangażowanie (Commitment) – skala ta pokazuje, na ile dana osoba jest w stanie wytrwać w dążeniu do celu lub realizacji zadania. Niektórzy łatwo się rozpraszają, szybko się nudzą lub kierują uwagę na coś innego, podczas gdy inni wykazują większą wytrwałość.

C. Wyzwanie (Challenge) – ta skala mierzy, na ile osoba postrzega wyzwanie jako szansę, a na ile jako problem lub zagrożenie. Są osoby, które zazwyczaj aktywnie poszukują takich okazji do samorozwoju, podczas gdy inne mają skłonność do unikania wyzwań ze strachu przed porażką lub z niechęci do wysiłku.

D. Pewność siebie (Confidence) – skala ta odzwierciedla, na ile osoba potrafi przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego, bez utraty opanowania, a nawet umacnia się w przekonaniu, że powinna dalej robić to, co robi. Są osoby, które niepowodzenia wytrącają z równowagi, osłabiających ich wiarę w siebie. Skala pewności siebie składa się z dwóch podskal:

 • Wiara we własne umiejętności – to miara wiary osoby, że ma odpowiedni „aparat intelektualny” (wiedzę, umiejętności, wykształcenie i doświadczenie), aby podjąć się konkretnego zadania lub działania i je ukończyć, nawet jeśli będzie to dla niej pod jakimś względem trudne.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – to miara, na ile osoba jest asertywna, śmiała w sytuacjach towarzyskich, mniej zależna od zewnętrznych ocen, optymistycznie podchodząca do życia, odporna na krytykę i nieprzychylne uwagi, umiejąca przekonująco prezentować swój punkt widzenia i trwania przy własnym zdaniu, gdy wie, że ma rację.

Model ten ma powszechne zastosowanie w takich dziedzinach, jak biznes, edukacja, zdrowie, sport i usługi społeczne.

Jak zbadać odporność psychiczną?

Czynniki składające się na opisane wyżej Model 4C możesz zbadać za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire), który składa się z 48 pytań. Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International.

Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci raportu ze wskazówkami rozwojowymi przedstawię Ci podczas spotkania (sesja informacji zwrotnej).

W jaki sposób realizowane jest badanie?
 • Etap I: zgłoszenie on-line
 • Etap II: dokonanie płatności przez Uczestnika badania (jeśli zamawiającym badanie jest firma, a uczestnikami pracownicy, to wykonanie badania poprzedza rozmowa, w której ustalamy cel badania, kontekst jego przeprowadzenia, dalsze kroki, konsekwencje oraz komunikację)
 • Etap III: wypełnienie kwestionariusza on-line
 • Etap IV: umówienie terminu sesji informacji zwrotnej
 • Etap V: sesja informacji zwrotnej ze mną, przekazanie raportu z omówieniem wyników (60 min.).
Twoja inwestycja w siebie:    

Badanie, raport i spotkanie z licencjonowaną Konsultantką przez on-line: 350 zł

Uczestnik (lub firma) otrzymuje 3 raporty:

 • raport rozwojowy – zawiera wyniki danej osoby, wyjaśnia ich znaczenie oraz sugestie dotyczące rozwoju i modyfikacji własnego zachowania.
 • raport oceniający – zawiera sugerowane pytania do kandydata/pracownika (przydatne w procesie rekrutacji, rozwoju, awansu),
 • raport coachingowy – zawiera listę zalecanych działań coachingowych lub rozwojowych, które warto rozważyć do wdrożenia.

Ofertę dla firm przygotowuję po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwanymi rezultatami współpracy. W celu otrzymania oferty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jakie są korzyści z udziału w badaniu MTQ48?
 • określenie poziomu odporności psychicznej pod kątem podejmowania działań w sytuacji niepewności/zmiany,
 • uświadomienie sobie mocnych stron,
 • zidentyfikowanie cech utrudniających możliwość osiągnięcia sukcesu,
 • lepsze zarządzanie sobą,
 • otrzymanie konkretnych wskazówek na temat rozwoju słabszych obszarów,
 • zadbanie o profilaktykę wypalenia zawodowego,
 • wsparcie w podjęciu decyzji zawodowych,
 • optymalizacja czasu i środków przeznaczonych na własny rozwój.

Dzięki wynikom otrzymujemy informacje potrzebne do opracowania planu ukierunkowanych działań rozwojowych, co pozwala szybciej osiągnąć zakładane rezultaty.

MTQ48 ma zastosowanie w indywidualnej i grupowej pracy rozwojowej, w rekrutacji oraz coachingu.

Jestem licencjonowaną Konsultantką Mental Toughness (MTQ48), przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu płatności na konto niezwłocznie skontaktuję się z Tobą, przesyłając Ci link do wykonania badania oraz by ustalić termin sesji informacji zwrotnej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MTQ48 – badanie odporności psychicznej (3 raporty)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może spodoba się również…